Email Alert | RSS    帮助
2016—2020年广东省结核病耐药监测结果分析
陈燕梅, 温文沛, 吴惠忠, 徐镠粤, 彭柯皓, 余美玲
Analysis of monitoring results of tuberculosis drug-resistance in Guangdong Province from 2016 to 2020
CHEN Yan-mei, WEN Wen-pei, WU Hui-zhong, XU Liu-yue, PENG Ke-hao, YU Mei-ling
中国防痨杂志 . 2022, (7): 685 -689 .  DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220028